skrzywienia kręgosłupa


Wady postawy - Najczęstszą wadą postawy jest boczne skrzywienie kręgosłupa w części piersiowo-lędźwiowej w stronę lewą. Wyraźne zwiększenie bądź zmniejszenie krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej, kiedy nie są one utrwalone i dają się skorygować biernie bądź czynnie, określamy jako wadę postawy.
Najczęściej występujące to:

 

 

  • Pogłębienie kifozy piersiowej tzw. Plecy okrągłe
  • Pogłębienie lordozy lędźwiowej tzw. Plecy wklęsłe
  • Pogłębienie kifozy piersiowej o lordozy lędźwiowej tzw. Plecy okrągło-wklęsłe
  • Brak fizjologicznych krzywizn kręgosłupa
  • Skrzywienie kręgosłupa


Skrzywienie kręgosłupa nazywane również skoliozami jest rozwojowym zniekształceniem kręgosłupa i tułowia. W wieku rozwojowym skolioza idiopatyczna występuje u 2-3% populacji dorastającej. U dzieci i młodzieży ze skoliozą podstawowym problemem nie są bóle ani zaburzenia czynności układu oddechowego i krążeniowego, typowe dla dorosłych, ale ryzyko progresji zniekształcenia. Jest ono tym większe im wcześniej skolioza wystąpi.
 

Projekt i wykonanie Intersid 2008  Copyrights WasMed all rights reserved